Život

Výpočty s zápornými číslami

Výpočty s zápornými číslami

Zavedenie záporných čísel sa môže pre niektorých ľudí stať veľmi mätúcim konceptom. Myšlienku niečoho menšieho ako nula alebo „nič“ je v reálnych podmienkach ťažké vidieť. Pre tých, ktorým je ťažké porozumieť, sa na to pozrime spôsobom, ktorý bude ľahšie pochopiteľný.

Zvážte otázku ako -5 +? = -12. Čo je ?. Základná matematika nie je náročná, ale pre niektorých sa zdá, že odpoveď je 7. Niektorí môžu prísť so 17 a niekedy dokonca -17. Všetky tieto odpovede naznačujú mierne pochopenie tohto pojmu, sú však nesprávne.

Môžeme sa pozrieť na niekoľko postupov, ktoré sa používajú pri tomto koncepte. Prvý príklad pochádza z finančného hľadiska.

Zvážte tento scenár

Máte 20 dolárov, ale rozhodnete sa kúpiť položku za 30 dolárov a súhlasíte s odovzdaním svojich 20 dolárov a dlhujete ďalších 10 dolárov. Pokiaľ ide o záporné čísla, váš cash flow klesol z +20 na -10. 20 - 30 = -10. Toto sa zobrazilo na riadku, ale v prípade finančnej matematiky bol riadok zvyčajne časovou osou, ktorá pridávala zložitosť nad povahu záporných čísel.

Príchod technológie a programovacích jazykov pridal ďalší spôsob, ako zobraziť tento koncept, ktorý môže byť užitočný pre mnohých začiatočníkov. V niektorých jazykoch sa akt úpravy aktuálnej hodnoty pripočítaním 2 k hodnote zobrazuje ako „Krok 2“. Funguje to pekne s číselným riadkom. Povedzme, že momentálne sedíme o -6. Ak chcete krok 2, jednoducho posuňte 2 čísla doprava a dorazte na -4. Rovnaký krok z kroku -4 z -6 by bol 4 pohyby doľava (označené znamienkom (-) mínus.
Ďalším zaujímavým spôsobom, ako zobraziť tento koncept, je použitie myšlienky prírastkových pohybov na číselnej linke. Pomocou týchto dvoch výrazov - prírastok - posun doprava a zníženie - posun doľava, je možné nájsť odpoveď na záporné čísla. Príklad: akt spočítania 5 na ľubovoľné číslo je rovnaký ako prírastok 5. Ak teda začnete o 13, prírastok 5 je rovnaký ako posun o 5 jednotiek na časovej osi, aby ste dospeli k 18. Od 8, aby sme zvládli - 15, znížili by ste 15 alebo presunuli 15 jednotiek doľava a dosiahli by -7.

Vyskúšajte tieto nápady v spojení s číselnou čiarou a môžete prekonať problém s menej ako nulami, „krok“ správnym smerom.