Avíza

Definícia a príklady skupiny Acyl

Definícia a príklady skupiny Acyl

Organická chémia definuje niekoľko skupín alebo funkčných skupín. Acylová skupina je jednou z nich:

Definícia skupiny Acyl

Acylová skupina je funkčná skupina so vzorcom RCO-, kde R je viazaná k atómu uhlíka jednoduchou väzbou. Typicky je acylová skupina pripojená k väčšej molekule tak, že atómy uhlíka a kyslíka sú spojené dvojitou väzbou.

Acylové skupiny sa tvoria, keď sa z oxokyseliny odstráni jedna alebo viac hydroxylových skupín.

Aj keď sú acylové skupiny v organickej chémii takmer výlučne diskutované, môžu byť odvodené od anorganických zlúčenín, ako je kyselina fosfónová a kyselina sulfónová.

Príklady skupiny Acyl

Všetky estery, ketóny, aldehydy a amidy obsahujú acylovú skupinu. Konkrétne príklady zahŕňajú acetylchlorid (CH3COCI) a benzoylchloridu (C6H5COCI).

Zdroje

  • IUPAC (1997). Kompendium chemickej terminológie, 2. vydanie. („Zlatá kniha“). „Acylové skupiny“. doi: 10,1351 / goldbook.A00123
  • Smith, Michael B. (2013). Marcová pokročilá organická chémia, Hoboken, NJ: Wiley. p. 857. ISBN 978-0-470-46259-1.