Avíza

Čo je prvok v chémii? Definícia a príklady

Čo je prvok v chémii? Definícia a príklady

Chemický prvok je látka, ktorú nemožno chemicky rozčleniť. Aj keď sa prvky chemickými reakciami nezmenia, jadrovými reakciami sa môžu vytvoriť nové prvky.

Prvky sú definované počtom protónov, ktoré majú. Atómy prvku všetky majú rovnaký počet protónov, ale môžu mať rôzne počty elektrónov a neutrónov. Zmenou pomeru elektrónov k protónom sa vytvoria ióny, zatiaľ čo sa zmení počet izotopov neutrónov.

Existuje 118 známych prvkov. Výskum sa pripravuje na vytvorenie prvku 120. Keď sa prvok 120 vyrobí a overí, bude sa musieť periodická tabuľka zmeniť, aby sa prispôsobila!

Kľúčové cesty: Definícia chemického prvku

 • Chemický prvok je látka, ktorú nemožno ďalej rozložiť žiadnou chemickou reakciou.
 • Každý prvok má vo svojom atóme jedinečný počet protónov. Napríklad atóm vodíka má 1 protón, zatiaľ čo atóm uhlíka má 6 protónov.
 • Zmenou počtu elektrónov v atóme prvku vznikajú ióny. Zmena počtu neutrónov vytvára izotopy.
 • Existuje 118 známych prvkov.

Príklady prvkov

Príkladom niektorého z typov atómov uvedených v periodickej tabuľke je:

 • meď
 • cézium
 • železo
 • neon
 • kryptón
 • protón - technicky sa osamelý protón kvalifikuje ako príklad prvku vodík

Príklady látok, ktoré nie sú prvkami

Ak je prítomných viac ako jeden typ atómu, látka nie je prvkom. Zlúčeniny a zliatiny nie sú prvkami. Podobne skupiny elektrónov a neutrónov nie sú prvkami. Častica musí obsahovať protóny, aby bola príkladom prvku. Medzi non-prvky patria:

 • voda (zložená z atómov vodíka a kyslíka)
 • oceľ
 • elektróny
 • mosadz (zložená z viacerých typov atómov kovov)